Home

Jaaropgave

Finles streeft er naar om de jaaropgave van uw beleggingen uiterlijk per eind februari 2017 verzonden te hebben.

Voor de belastingopgave wordt gevraagd naar de peildatum per 1 januari 2016 deze vindt u ook op de jaaropgave van voorgaand jaar.

De essentiële beleggersinformatie, maandbrieven en fonds specifieke informatie zijn te vinden op de eigen pagina's van de fondsen.

De laatst beschikbare koersen van de fondsen vindt u hier.