Home

Fatca

Financiële instellingen, zoals Finles N.V. en haar Beleggingsfondsen, moeten (gaan) vanaf 1 juli 2014 voor haar (nieuwe) klanten vaststellen of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. Dit is een voortvloeisel van de overeenkomst tot uitwisseling van gegevens die het ministerie van Financiën 18 december 2013 sloot met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden zoals bankrekeningen en beleggingen, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Bestaande en nieuwe participanten kan gevraagd worden om een formulier in te vullen waaruit moet blijken of de klant een U.S. Person is. Indien wordt vastgesteld dat u een U.S. person bent, worden uw gegevens verstrekt aan de Nederlandse belastingdienst, die deze doorgeeft aan de IRS. 

Finles heeft dit onderzoek uitbesteed aan de administrateurs van haar Beleggingsfondsen, te weten TMF Fund Administrators en Circle Partners Fund Administration. Alle participanten met een belang van EUR 35.000 of meer in de Finles fondsen worden of zijn inmiddels benaderd met een brief van TMF met specifieke vragen gericht op de vaststelling of sprake is van een US person en participanten mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S.     

Direct contact opnemen