Home

Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.

Brief Curator inzake Faillisement Finles N.V. en jaaropgave 2017 26-feb-2018

Brief inzake opheffing van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 25 januari 2018

Brief inzake tijdelijke opschorting inschrijving, inkoop en terugbetaling van participaties in het subfonds Finles Collectief Beheer in liquidatie. 21 juli 2017

Brief inzake aangepaste waarderingsmethodiek. 14 september 2017

Het Finles Collectief Beheer Fonds is per 12 november 2010 gesplitst in het Subfonds Finles Collectief Beheer en het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.(In Liquidatie). Participaties aankopen of verkopen is sinds 12 november 2010 derhalve niet meer mogelijk in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Het beheer van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. is gericht op de liquidatie van het Fonds. Het belang van de participanten is zo spoedig mogelijke liquidatie tegen de maximaal haalbare koersen. Dit belang staat op de eerste plaats voor Finles Capital Management. Voor meer informatie inzake de splitsing en liquidatie van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. verwijzen wij u naar onderstaande brief en de veelgestelde vragen. Finles Capital Management rapporteert ieder kwartaal over de ontwikkelingen van de liquidatie. Kijkt u op onderstaande links voor meer informatie en de rapportages.

 

Direct contact opnemen