Home

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Brief inzake tijdelijke opschorting inschrijving, inkoop en terugbetaling van participaties in het Finles
Multi Strategy Hedge Fund I.L.  21 juli 2017

Brief inzake aangepaste waarderingsmethodiek. 14 september 2017

Brief inzake opheffing Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 5 januari 2018

Brief Curator inzake Faillisement Finles N.V. en jaaropgave 2017 26-feb-2018

Brief aan partizipanten inzake liquidatie Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 21-dec-2018

Liquidatieverslag Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 21-dec-2018

Het Finles Multi Strategy Hedge Fund is per 30 november 2013 in liquidatie. Participaties aankopen of verkopen is derhalve niet meer mogelijk. Het beheer is gericht op de liquidatie van het Fonds. Het belang van de participanten is zo spoedig mogelijke liquidatie tegen de maximaal haalbare koersen. Dit belang staat op de eerste plaats voor Finles Capital Management. Voor meer informatie inzake de liquidatie verwijzen wij u naar onderstaande brief en de veelgestelde vragen. Finles Capital Management rapporteert ieder kwartaal over de ontwikkelingen van de liquidatie. Kijkt u op onderstaande links voor meer informatie en de rapportages. Loop geen onnodige risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Direct contact opnemen