Home

Finles Liquid Macro Fund

Het Finles Liquid Macro Fund (hierna “FLMF”) is geliquideerd. Participaties aankopen is derhalve niet meer mogelijk. Alle participanten in het fonds zijn hier schriftelijk en indien mogelijk telefonisch van op de hoogte gebracht. 

Meer informatie inzake de afwikkeling van het FLMF leest u in onderstaande brief aan de participanten en in het gecertificeerde liquidatieverslag.

 

Finles Liquid Macro Fund

 • Een single manager global macro fonds dat gestart is op 31 maart 2009.
 • Inspelen op middellange en lange termijn macro economische trends door posities in te nemen in aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen en derivaten.
 • Beleggingen zullen worden gedaan op een zodanige wijze dat de Beheerder zijn beleggingen zal spreiden over een aantal thema’s en posities.
 • Het fonds kan zowel long als short posities innemen.
 • De doelstelling van het Finles Liquid Macro Fund is om met een beperkt risico te streven naar een aantrekkelijk rendement.
 • Het beperken van risico’s heeft bij het beleggingsbeleid een prioriteit boven het behalen van een maximaal rendement.

Het fonds speelt in op middellange en lange termijn macro-economische trends. Hiervoor worden posities genomen in aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen en derivaten. Het beperken van risico’s heeft in het beleggingsbeleid prioriteit boven het behalen van een maximaal rendement. Beleggingen zullen worden gedaan op een zodanige wijze dat de Beheerder zijn beleggingen zal spreiden over een aantal thema’s en posities.

De doelstelling van het Finles Liquid Macro Fund is om met een beperkt risico te streven naar een goed/gemiddeld jaarrendement. Het realiseren van deze doelstelling is vanzelfsprekend afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden.

Hedgeweek Awards 2011 : Winnaar Best Global Macro Fund

Fondsgegevens

 • Minimale investering: EUR 10.000,-
 • Aankoopfrequentie: Dagelijks (niet meer mogelijk)
 • Verkoopfrequentie: Dagelijks
 • Aankoopkosten: Geen
 • Verkoopkosten: 0,5%
 • Performance fee: Geen
 • Management fee: 1,2%

Downloads

Direct contact opnemen