Home

Finles Bond Fund

Het Finles Bond Fund is een voorzetting van het Finles EMS TOP-Rentefonds dat op 1 januari 1993 is opgericht om participanten de mogelijkheid te bieden door middel van beleggingen in Europese vastrentende waarden een interessant rendement te bieden bij een gematigd risico.

Het Finles Bond Fund is een open end beleggingsinstelling. De uitgifte van rechten is in principe onbeperkt. Tot het fonds kunnen bijvoorbeeld toetreden particulieren, institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen of hun gevolmachtigden ten behoeve van levensverzekeringen, stamrecht-B.V.’s en andere rechtspersonen.

Het fond is vanuit fiscaal oogpunt een zogenaamd transparant fonds. De fiscus behandelt iedere deelneming gelijk als ware het een individuele belegging van elk van de afzonderlijke participanten.

Fondsgegevens

Fonds is gesloten. Zie onderstaande brief " Opheffing van het Finles Bond Fund"

 

Downloads

Direct contact opnemen